Google hledávání na tomto webu:

   

Vánoční jarmark na kolonádě.
 

V tomto školním roce se zapojili do charitativní předvánoční akce pro nadaci Dobrý anděl i pedagogové a žáci druhého stupně naší školy. Zisk z prodeje byl zaslán na konto nadace Dobrý anděl. Velmi pěkné ptačí budky, dřevěné hvězdy, které s dětmi vyrobil pan učitel Karel Meruňka, hezká vánoční přání, jež s dětmi vyrobila paní zastupkyně ředitele Jana Rygolová, krásné vánoční hvězdy a svíčky od žáků a paní učitelky Nadi Hubaté, hezká, milá přáníčka a polštářky vyrobené dětmi a paní učitelkou Evou Cafourkovou. Na vánoční trh přispěly i naše pracovité paní učitelky prvního stupně. Dárky, které se vyrobily, prodávali žáci 6.A ve stánku na kolonádě. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za to, že nemyslí jen na sebe, ale také na druhé. Velké díky patří i paní Zdeňce Galové, paní učitelce Andrejce Polanské a také žákům 6.A - Matyášovi Trochovi, Kryštofu Kratochvílovi, Ondrovi Pancovi, Štěpánu Pacltovi, Nelle Techlové, Markétě Aubusové, Sofii Chejnové, Karolíně Köhlerové a Karin Šnejdrlové, kteří nejen dárky vyráběli, ale zapojili se i do jejich prodeje a věnovali tomu svůj nedělní čas.

(N. Kůtová)

   

Aktuality

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Vyučování na Čt - pomoc pro žáky i rodiče

KMČ - objednávky knih

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

KORONAVIR: Vracíte se ze zahraničí? - pokyny ke COVID-19

ŠD: Masopustní karneval

EKOTÝM: Naučme se nakládat s bioodpadem

Školní kolo v recitaci- 2.stupeň

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: N. Kůtová    Stránka vytvořena: 17.12.2019

    © Škola JIH Mariánské Lázně