Google hledávání na tomto webu:

   

Se školou na golfu
 

Do projektu Se školou na golf se může zapojit v podstatě každá škola. Stačí k tomu ochota podílet se při organizaci, ideálně podpora ze strany rodičů. Školy, které se rozhodnou do projektu Se školou na golf vstoupit, nemusí složitě zajišťovat vybavení, ani hledat golfové trenéry. Česká golfová federace jim prostřednictvím golfových klubů zajistí potřebné startovní vybavení pro děti a mládež (SNAG/ShortGolf) a za finanční podpory zorganizuje základní kurzy na golfové vzdělávání pedagogů.

Jaké předpoklady by měly mít mateřské, základní a střední školy pro zapojení do projektu?

Blízkost golfového klubu
Osvícené vedení školy, pedagogy ochotné naučit se něco nového a předávat tyto zkušenosti dětem
Zařazení SNAG/ShortGolf do hodin tělesné výchovy, aktivit školní družiny nebo zájmového kroužku
Zajištění prostor pro výuku SNAG/ShortGolf (tělocvična, školní hřiště aj.)
Zajištění prezentace SNAG/ShortGolf při sportovních dnech školy (pokud je škola pořádá)
Ochota podílet se na organizaci školních, meziškolních a regionálních soutěží ve SNAG/ShortGolf
Smluvně upravená spolupráce s golfovým klubem podle pokynů ČGF

Jaké výhody z účasti v projektu pro školy plynou?

Rozšíření nabídky pohybových aktivit pro děti a mládež
Oboustranně výhodné partnerství s golfovým klubem
Trvalé vzdělání pedagogů podílejících se na výuce golfu

Naše škola se také zapojila do tohoto projektu. Začínáme s ukázkami golfu na 1. stupni, které vede golfista Petr Budka ve spolupráci s učitelkou naší školy Jaroslavou Klusákovou, dlouholetou hráčkou golfu.

(F. Kurka)

www.seskolounagolf.cz

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: F. Kurka    Stránka vytvořena: 05.11.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně