Google hledávání na tomto webu:

   

Den Slabikáře a pasování na čtenáře
 

Dne 28.5.15 jsme si uspořádali ve třídě 1.A Den Slabikáře. Připravili jsme si pro rodiče krátkou besídku, na níž zazněly písničky, které jsme se naučili a přednesli jsme básničky z našeho Slabikáře. Poté jsme rodičům přečetli úryvek článku z našeho Slabikáře, který jsme si mohli vybrat a připravit. Nakonec nás čekalo pasování na čtenáře, při němž jsme získali šerpu a diplom „Jsem čtenář“.
Dne 9.6.15 nás čekalo další pasování na čtenáře. Tentokrát se konalo v Městské knihovně v Mariánských Lázních. Kde jsem taktéž měli předvést své čtenářské dovednosti a přečíst krátký úryvek z knihy“ Jsem čtenář“. Poté jsme složili čtenářský slib. Každý z žáků získal dárek v podobě knihy od Jiřího Žáčka a předplatné do knihovny na celá rok zdarma. Tuto pěknou akci pro nás připravila paní Babuková, která vede dětské oddělení v naší knihovně a které chceme moc poděkovat.

((N. Kůtová))

   

Aktuality

Kampaň na ochranu vody - 3.A

Mariánskolázeňská zpívající fontána hraje a zpívá již 35 let

JÍDELNA - ŽÁCI 2.STUPNĚ

ŠKOLNÍ JÍDELNA

McDonald's Cup - Challenge pro žáky 1. - 9. třídy Tělesná výchova

Středověké pokrývky hlavy

Zápisové lístky pro vycházející žáky 5. a 9. tříd

Výtvarný projekt: Středověké pokrývky hlavy

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠD: Jen krok k barevné pohádce - výtvarná soutěž

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: (N. Kůtová)    Stránka vytvořena: 15.06.2015

    © Škola JIH Mariánské Lázně