Aktuální informace
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Projekty
    - 2016/17    - 2013/14
    - 2015/16    - 2012/13
    - 2014/15    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě - rozloučení se školním rokem
 

Ve středu dne 18. června vyrazila celá školní družina na Prelátův pramen užít si Indiánské sportovní odpoledne. Tato celodružinová akce byla krásnou tečkou za celým školním rokem. Počasí se vydařilo, a tak se děti mohly s chutí zapojit do připravených soutěží a her.

Za svoji snahu pak obdržely krásný amulet a rovněž i sladkou odměnu. Velice nás potěšila vysoká účast děti (71) a rodičů, kteří nám pomohli při vlastní organizaci akce. Především děkujeme panu Viterovi, paní Jandové, paní Šestákové a paní Šolcové.

Na závěr akce jsme si všichni pochutnali na opěčených vuřtech

Atmosféra byla uvolněná a radostná, o čemž svědčí i naše fotogalerie.

   

Aktuality

Velké poděkování

Slavnostní předávání absolventského vysvědčení deváťákům - fotogalerie

Na návštěvě u hasičů

Paměť národa & Cryptomania: Avraham Harshalom

Vyhlášení nejlepších žáků, kolektivů a učitelů

Kopretinky z JIHu - závěrečné vystoupení na kolonádě

JUMPING IS MY LIFE

ŠD: Indiánské sportovní odpoledne na Prelátě

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

ESCAPE GAMES

Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Zdrhová    Stránka vytvořena: 19.06.2014

    © Škola JIH Mariánské Lázně