Aktuální informace
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Základní informace

Potřeby žáka v ŠD

Zájmové kroužky

Akce připravované
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Akce - vyhodnocení
    - 2019/20   
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Projekty
    - 2019/20
    - 2018/19    - 2014/15
    - 2017/18    - 2013/14
    - 2016/17    - 2012/13
    - 2015/16    - 2011/12

Spolupráce s rodiči

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Školní vzdělávací program družiny - ŠVP (PDF)


Google hledávání na tomto webu:

   

Návštěva CHKO Slavkovský les - beseda na téma "Duben měsíc lesů, mláďat a čistoty"
 

Měsíc duben je věnován ochraně lesů, zvířat a mláďátek, a protože ochrana přírody je naším celoročním cílem, učíme děti přírodu milovat a chovat se k ní šetrně a ohleduplně.

V pondělí a úterý, ve dnech 16. a 17. dubna, jsme opět navštívili budovu Správy CHKO Slavkovský les. Pracovníci CHKO připravili velice zajímavou besedu, ve které se děti seznámily se zvířátky a jejich mláďátky, která mohou v našich lesích spatřit. Na závěr byly připraveny soutěže, ve kterých děti využily znalosti získané z besedy. V úterý nám přálo i sluníčko, a tak si děti mohly zasoutěžit na zahradě budovy CHKO. Všichni obstáli na výbornou. Na toto odpoledne budeme rádi a dlouho vzpomínat.

   

Aktuality

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 10/2020

Projekt Záchranář

ŠD: Exkurze do CHKO Slavkovský les – Naučná stezka Kladská

Projekt o Mariánských Lázních

Ekotým a Recyklohraní

Za podzimem do lesa 2. A

Výprava do Tajgy

Projektový den 4.A

Podzimní objevování

Aktuality 2020/2021
Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: E. Hrdá    Stránka vytvořena: 22.04.2018

    © Škola JIH Mariánské Lázně