Adamcová Drahomíra
Baldassarri Ivan
Bartošová Miroslava
Baumgartnerová Jaroslava
Bazalková Jana
Becková Klára
Bendová Daniela
Bledá Miroslava
Cik Zdeněk
Faměrová Pavlína
Fraňková Ivana
Gallová Zdeňka Marie
Hrdonková Lubomíra
Hrdá Eva
Hrůzová Marie
Hubatá Naděžda
Kafka Vladimír
Karlová Hana
Klusáková Jaroslava
Knížák Pavel
Kohoutová Kristýna
Koreisová Petra
Kotoun Václav
Kubínová Mária
Kůtová Naděžda
Mallá Eliška
Mallá Šárka
Merunka Karel
Moucha Martin
Myslivcová Yvona
Niklová Miluše
Ošťádalová Dagmar
Petruš Marek
Pirošíková Ludmila
Polanská Andrea
Poláková Karolina
Poláková Markéta
Pospíšilová Lydie
Rygolová Jana
Sadílek Roman
Sentenská Iva
Skácelová Iva
Smutná Emilie
Šedinová Kateřina
Tannertová Helena
Vojáčková Renata
Vopatová Dagmar
Zdrhová Eva


Google hledávání na tomto webu:

   

AJ - učivo do 26.5.
 

Milé děti,
pokuste se pokračovat v 10. lekci, PLATÍ PRO CELOU TŘÍDU!!, protože už budu učit a zadávat angličtinu pro tento školní rok pouze já. Zopakujte si názvy zvířat z minulého týdne a naučte se je říkat i v množném čísle - s koncovkou -s.

Moje skupina si přepíše do slovníku další slovíčka, SKUPINA DŘÍVE U P. UČ. FAMĚROVÉ SI POSTUPNĚ DO KONCE MĚSÍCE KVĚTNA PŘEPÍŠE NA JEDNOTLIVÉ LISTY VŠECHNA SLOVÍČKA OD ZAČÁTKU VÝUKY PODLE WEBU PODLE MÝCH PŘÍSPĚVKŮ NEBO SI NA NĚ ZAVEDE NOVÝ SEŠIT, to by bylo lepší. PŘEPISUJTE PEČLIVĚ A MNOHOKRÁT ZKONTROLUJTE PODLE ZADÁNÍ na těchto mých stránkách a UČTE SE JE. Až si rodiče dětí doma vyzvednou přespříští týden zkontrolované sešity, co mi příští týden dodají, přinesou mi, až v červnu, i přepsaná slovíčka, tím se je také učíte. POKUD ZVLÁDNETE PRACOVNÍ SEŠIT, když vám má kdo poradit, jste skvělí !!! Když ne, dopíšete si jej ve škole a rodiče dětí doma dostanou při odevzdání nakopírované správně dopsané stránky, podle kterých si to doma přepíšete.

penguin [pengwin] tučňák
ostrich [ostrič] pštros
eagle [i:gl] orel
parrot [perot] papoušek
from [from] z
Nort America [nort ame´rika] Severní Amerika
South America [saut ame´rika] Jižní Amerika
Antarctic [anta:rktik] Antarktida
meat [mi:t] maso
leaves [li:vs] listí
grass [gra:s] tráva
vegetables [večt´bls] zelenina
fruit [fruit] ovoce
nuts [nats] ořechy
Slovíčka se nauč zpaměti.

UČEBNICE:
- str. 50 - prohlédni si obrázky zvířat a mapky světadílů. Čti si věty a dozvíš se, kde která z nich žijí, čím se živí a jak vypadají.
Věty začínají:
I´m a/an... (Já jsem...) nebo:
I´ve got... (Já mám...) nebo:
I like... (Mám rád...)
- str. 51- kdo zvládne, může si přečíst další a MONSTER.

PRACOVNÍ SEŠIT:
str. 50/ 5 - člen a je u těch podst. jmen, co začínají souhlásku, člen an je u těch, co začínají na souhlásku, řídí se podle výslovnosti souhlásek.
str. 50/6 - dopsat zvířata
str. 51/7 - doplnit tabulku podle textu, snaž se několikrát přečíst
str. 51/8 - nakresli obrázek svého oblíbeného zvířete, zkus o něm napsat 1 nebo 2 věty.

Milé dětičky, snažte se, nezapomínejte, že je nutné se učit, jako kdyby byla škola, prázdniny začínají až v červenci.
Mám Vás ráda, Vaše tř. p. učitelka Bl.


   

Aktuality

čeština -červen 6.A

MAŽORETKY: Zkoušky Kopretinek z Jihu už v tomto školním roce nebudou

Pro žáky 7.C

Vyzvednutí osobních věcí žáků ze ŠD

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku

ŠKOLNÍ JÍDELNA

EKOTÝM: PROSBA: plastové květináče

Hranice 250.000 návštěv webu pokořena

Další tipy pro učení

Kontakty na vyučování Čt

Aktuality 2019/2020
Aktuality 2018/2019
Aktuality 2017/2018
Aktuality 2016/2017
Aktuality 2015/2016
Aktuality 2014/2015
Aktuality 2013/2014
Aktuality 2012/2013
Aktuality 2011/2012
Aktuality 2010/2011

 
         
 

Za tuto stránku zodpovídá: M. Bledá    Stránka vytvořena: 19.05.2020

    © Škola JIH Mariánské Lázně